Panalangin ng Isang Tela Tuwing Ika-9 ng Enero

Nakatupi ako sa ibabaw ng tukador

kalakip ang istampitang may larawan

ng maitim na imaheng

may pasan-pasang krus.

 

Tuwing ika-siyam ng Enero

ako’y inilalabas mula sa pagkakatago

sa kasulok-sulukan ng aparador kung saan

kasama kong nakatabi ang mga panyong kulay asul, puti,

abo at bulaklakin.

 

Ang magkakahalong amoy ng usok, pawis

at langis na di-umano’y nakapagpapagaling

ay nakadikit sa mga hibla kong hindi maaaring labhan.

 

Tangan ng mahigpit, kami ay tutungo

kung saan ang daan ay naglalaho

sa mga nagsisiksikang katawang di mapagwalay

ng kahit gabuhok na puwang.

 

Ako’y iwawagayway sa hanging mausok at marumi,

at ihahagis ng kamay (na, sa kalauna’y, akin ng nakabisa

ang bawat guhit at kulubot  ng pagtanda) sa karwaheng

tangan-tangan ang Nazarenong taga-hilom.

 

Lilipad na mistulang may pakpak at sasaluhin

ng di-kilalang lalaking dali-daling ipupunas

at iiitsang pabalik, na tila hihigupin

ng mga hiblang basa ng pawis at langis

ang libo-libong tinig ng pagsusumamo at pagdadalamhati.

 

Tangan-tangan muli sa pag-uwi, ibubulong sa sarili

ang taon-taong panalangin – na sana’y pighati ay pigain

mula sa mga hiblang maiitim at sa susunod na taon

ang kanyang bitbitin ay hindi ako, kundi ang panyong bulaklakin.

Advertisements
Published in: on January 10, 2011 at 8:30 am  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://brushthedirtoff.wordpress.com/2011/01/10/panalangin-ng-isang-tela-tuwing-ika-9-ng-enero/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLeave a comment


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: